CEMENT ACTIVEREN & LEREN

Bij Cement kunnen mensen die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling, vanuit eigen regie, aan zichzelf werken. We bieden dagbesteding, met diverse werkplaatsen en activiteiten, maar ook activeringstrajecten en trajecten voor schoolverlaters.

Op deze website vind je informatie over wie we zijn en wat we doen, en hoe je met ons in contact komt of je aan kunt melden.

CEMENT: ACTIVEREND GEEFT RITME HELPT JOU VERDER MOOIE DINGEN LEREN ZINVOLLE DAGBESTEDING SAMEN ONTWIKKELEN

SCHOOLUITVAL

DOELGROEP

Cement biedt een activeringstraject aan voor jongeren die in het onderwijs zijn uitgevallen. We gaan met deze jongeren aan de slag om opnieuw ritme op te bouwen, vertrouwen te (her)winnen en ze te activeren in onze werkplaats. Veelal is dit maatwerk, samen met de jongeren zoeken we naar wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat hen energie geeft.

De minimumleeftijd is 15 jaar.

WERKWIJZE

Het begint met het opbouwen van vertrouwen, in anderen en zichzelf. Van daaruit gaan we spelenderwijs op zoek naar waar hun talenten liggen. Deze zoektocht ondernemen we samen met de jongeren, maar ook in samenspraak met hun ouders, begeleiders en hulpverleners.

Gaandeweg het traject ontdekken we wat helpend is, waar hun groeimogelijkheden liggen en hoe we ze kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Het unieke van Cement is dat we maatwerk kunnen bieden. Onze verschillende werkplaatsen bieden meestal wel een mogelijkheid iets te doen waar men goed in is. In de praktijk zien we dat jongeren door deze persoonlijke aanpak weer tot bloei komen. Het is mooi te zien dat ze na soms langere tijd thuis te hebben gezeten weer plezier krijgen in buitenshuis zijn en contact te hebben met anderen.

De Schooluitvallers-trajecten worden afgestemd met leerplichtambtenaren, school, ouders en niet te vergeten de jongeren zelf.

DAGBESTEDING

DOELGROEP

Cement biedt een dagbestedingsplek aan iedereen van 16 tot 66. Je kunt bij Cement aan de slag in een van onze werkplaatsen. Door actief bezig te zijn, werk je aan jezelf. Je leert niet alleen praktische vaardigheden, het ondersteunt ook je sociale en psychische ontwikkeling.

Actief zijn is heel belangrijk. Het geeft je levensvreugde, biedt je ontwikkelingskansen en helpt je met het integreren in de samenleving. Cement helpt daarbij.

We begeleiden veelal mensen met een lange geschiedenis van ‘problemen’, die soms al zijn begonnen in hun vroege jeugd. Denk aan ADHD/ADD, autismespectrumstoornissen, verslaving, psychische problemen of zingevingsvragen. Vaak zijn het mensen die het vertrouwen in de maatschappij en het systeem kwijt zijn geraakt. Dit vertrouwen herwinnen is de eerste stap. Zodra dat is gebeurd en er een nieuw ritme tot stand is gekomen, ontstaat er ruimte voor ontwikkeling.

WERKWIJZE & TRAJECTEN

Bij Cement kunnen mensen die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling aan zichzelf werken. Ze gaan fysiek én mentaal aan de slag. Dit doen we vanuit activerende begeleiding. Cement biedt onder meer de mogelijkheid om auto’s en fietsen te repareren, oude computers een tweede leven te geven, mee te werken aan het maken van kunstwerken, evenementen te helpen opbouwen of opdrachten uit te voeren met onze lasergrafeermachine.

Tegelijkertijd kun je daarbij stappen zetten in je ontwikkeling en leren omgaan met de strubbelingen die je tegenkomt. Al doende leert men immers. We begeleiden vanuit de presentie-aanpak.

ACTIVEREN & LEREN

DOELGROEP

Cement biedt begeleiding aan mensen die vastgelopen zijn in hun leven. Wij helpen ze te werken aan hun ontwikkeling en om te gaan met de strubbelingen die ze daarbij tegenkomen.

Vanuit de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan in onze dagbesteding bieden we een unieke combinatie van begeleiding en activering.

Met deze activering werken we niet alleen aan de levensgebieden waarin iemand is vastgelopen, maar brengen we ook de re-integratie op gang. Dit doen we door personen actief te betrekken, ze te resocialiseren en in een omgeving te plaatsen waar ze kunnen ontdekken waar ze goed in zijn, wat hun grenzen zijn en hoe ze functioneren op een plek waar mensen op een veilige manier met elkaar samenwerken.

Uit ervaring is gebleken dat activatie vaak de sleutel is in het ontwikkelproces van een persoon. Leidend hierbij is voor ons de zogenoemde presentie-aanpak.

WERKWIJZE & TRAJECTEN

Cement biedt begeleiding aan personen van 16 tot 66. Veelal zijn dat mensen met een lange geschiedenis van ‘problemen’, die soms al zijn begonnen in hun vroege jeugd. Denk aan ADHD/ADD, autismespectrumstoornissen, verslaving, psychische problemen of zingevingsvragen. Vaak zijn het mensen die het vertrouwen in de maatschappij en het systeem kwijt zijn geraakt. Dit vertrouwen herwinnen is dan de eerste stap. 

Een groot deel van de doelgroep is inactief, zit hele dagen thuis en is op die manier in een patroon beland dat moeilijk te doorbreken is.

Stilstand is in veel gevallen achteruitgang. In beweging zijn, ervaren wat je kan, wat het je oplevert om actief te zijn: het is waardevol voor een mens.

Wij zijn ervan overtuigd dat begeleiding een veel beter effect sorteert als iemand dagelijks trots en voldaan thuiskomt. Zodra dat is gerealiseerd en er een nieuw ritme tot stand is gekomen, ontstaat er meer grip op de situatie.

WERKPLAATSEN

Binnen Cement hebben we verschillende werkplaatsen waar je aan de slag kan. Zo kunnen we aansluiten bij wat jij leuk vindt of waar je ervaring mee op wil doen. Je kunt bijvoorbeeld leren lassen, werken aan computers of auto’s repareren. Maar je kan ook werken met licht- en geluidsapparatuur, mooie producten maken met onze ‘lasercutter’ of games verkopen in onze gamewinkel ‘Pixel Perfect’. Kortom, er is veel keuze en daarom is er meestal wel iets dat bij jou past.

GAMES & COMPUTERS

Werk je graag met games en computers? Dan is onze computerwerkplaats interessant voor jou. We kopen tweedehands games en consoles in en controleren deze. Daarna verkopen we ze weer in onze gamestore ‘Game Over’, die vier dagen per week open is. Daarnaast repareren en verkopen we ook computers. 

LASER & TECHNIEK

In de laser- en techniekwerkplaats kun je aan de slag met verschillende technische projecten. We verhuren geluid- en lichtinstallaties die worden gebruikt bij concerten en evenementen. Samen bouwen we dit op, sluiten alles aan en zorgen voor de bediening. Maar we repareren, ontwikkelen en bouwen ook licht- en geluidsapparatuur. Daarnaast maken we producten met onze lasergraveermachine. Heel veelzijdig dus!

FIETSENWERKPLAATS

De fietsenwerkplaats richt zich op het opknappen en repareren van fietsen. We werken met zogenaamde weesfietsen: fietsen die van straat zijn gehaald en bij ons een tweede leven krijgen. Ook kunnen mensen bij ons terecht voor reparaties. 

HOUTBEWERKING

In de houtwerkplaats werken we aan verschillende projecten, zoals het opknappen van meubels, speakers bouwen, flightcases maken, kortom alles wat met hout te maken heeft. 

METAALWERKPLAATS

Ga je liever aan de slag met metaal? In de metaalwerkplaats kun je leren lassen en slijpen, maar ook andere metaalbewerkingen komen aan de orde. We voeren diverse projecten uit, van het bouwen van kunstwerken tot het in opdracht werken aan projecten.

GARAGE

In de garage ga je aan de slag met de reparatie en het onderhoud van auto’s. Denk aan olie verversen, banden verwisselen, kleine reparaties en het opknappen van oude auto’s. 

MUZIEKCOÖPERATIE

Cement is trotse partner van de Muziekcoöperatie Meppel, die popconcerten organiseert op diverse locaties. Onze organisatie ondersteunt deze evenementen op technisch gebied. De concerten van de Muziekcoöperatie vinden veelal plaats in samenwerking met de Vegafabriek Kolderveen.

Cement verzorgt de producties van begin tot eind. Denk hierbij aan licht- en geluidstechniek, inrichten van de zaal, klein onderhoud en technische ondersteuning.

Voor onze doelgroep biedt het een mooie verrijking van ons aanbod. We werken samen op locatie en ondersteunen daar producties van landelijk bekende artiesten.

Het werk is divers, van het aansluiten van het geluid tot het bedienen van de imposante lichtinstallatie. Maar ook zijn er klussen als stoelen klaarzetten en de bar inrichten. Het werk is leerzaam en uitdagend, en draagt bij aan het culturele aanbod in de gemeente Meppel en wijde omgeving.

Op de websites van de Muziekcoöperatie en de Vegafabriek vind je meer informatie over deze prachtige concerten.

OVER CEMENT

HOE HET BEGON

Cement begon in 2018 als een startup die zich ten doel stelde om sociale duurzaamheid toe te voegen aan festivals die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Begin 2020 waren er door de coronacrisis van de ene op de andere dag geen evenementen meer om te ondersteunen. Om dit op te vangen werd Cement in korte tijd omgevormd tot een dagbestedingsbedrijf met diverse werkplaatsen.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een veelzijdige en energieke organisatie, waar een werkplek wordt geboden aan plusminus dertig jongeren en volwassenen die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen.

Onze missie is de doelgroep waar wij mee werken een gelijkwaardige plek in de samenleving te geven. Door deze positieve aanpak krijgen cliënten weer zeggenschap over hun leven. We geven ze letterlijk de ruimte om te werken aan stabiliteit, gezondheid en geluk.

HET TEAM VAN CEMENT

Cement werkt met een team van vakmensen en ervaringsdeskundigen. Zij worden op de werkvloer ondersteund door professionele begeleiders. We streven ernaar een begeleider maximaal zes cliënten actief te laten begeleiden. Tevens werken we aan het ontwikkelen en ondersteunen van de groepsdynamiek, zo leert men elkaar te helpen en ontstaat er solidariteit en wederkerigheid.

We bieden een unieke combinatie van begeleiding en dagbesteding. Dit is mogelijk door nauw samen te werken met (ambulante) begeleiders van externe organisaties. Zo ondersteunen we het ontwikkelproces van de persoon.

Cement werkt vanuit de presentie-aanpak: naast de cliënt staan, helpen waar nodig, maar zeker ook ruimte laten voor de unieke kenmerken van een persoon.

NEEM CONTACT MET ONS OP

4 + 1 = ?

Cement Coaching & Dagbesteding

Scherpemaat 1
7942 JV Meppel
E: info@cementmeppel.nl
T: 06-29060991 (Zorgcoördinatie)